Danmark—Indeks over skifteprotokoller, 1674–1851


ProjektinstruktionerLæs venligst instruktionerne

 • Læs omhyggeligt disse projektinstruktioner, før du indtaster noget bundt.
 • Gennemgå ofte denne side og hjælp til felterne, for at se opdateringer til disse instruktioner.
 • Klik her for at se en sammenfatning af projektets opdateringer.

Billedeksempler, der IKKE skal indtastes

Eksempler på billeder, som skal indtastes

Flere oplysninger

Projektets detaljer

 • Indtast ikke titler eller vendinger som fx enke, baron, præst, greve, jun. eller hr. i nogen af felterne til for- eller efternavn.
 • Hvis både et pigenavn og et tilgift navn blev registreret, så indtast alle efternavne i dette felt med pigenavnet først.
 • Skriv ikke forkortede navne helt ud. Som eksempel skal du ikke ændre »Thos« til Thomas eller »Wm« til William. Skriv navnet eller forkortelsen, som det blev skrevet i dokumentet.
 • Hvis en persons navn er blevet stavet på flere måder på kortet, skal du inkludere alle varianter idet du adskiller hvert navn med Or. Hvis navnet fx blev nedskrevet som »Georgios (George), George Broski, George Browzowski eller George Brzozowski«, skal du indtaste navnet i felterne på denne måde:
  1. Fornavne: Georgios Or George
  2. Efternavn: Broski Or Browzowski Or Brzozowski
 • Hvis der forekommer flere ægtefæller, indtastes den første. Lav derefter endnu en optegnelse og indtast den næste ægtefælle.
 • Læg mærke til billederne, som indtastes. I nogle tilfælde kan yderligere information være tilføjet.  Klik her for at se et eksempel.  

Afmærkning og brug af linealen

 • Da der er mange forskellige formularer i dette projekt, er det ikke muligt at afmærke noget. Du kan i stedet bruge linealen til at følge en optegnelse hen over et billede.
 • Hvis du vælger at bruge linealen, så vær opmærksom på, at den ikke er fastgjort til indekseringsskærmen, og derfor ikke flytter med automatisk, når du går videre til en ny optegnelse. Man bruger linealen således:
  1. Klik på View (se) på menulinjen.
  2. Klik på Show Ruler (vis lineal).
 • Du kan flytte linealen og justere dens bredde. Det gøres således:
 • Sæt musen hen på linealen. Når musen bliver til et lille ikon med fire pile, så klik og hold venstre museknap nede, mens du flytter din mus for at trække linealen hen til et nyt sted på skærmen.
 • For at justere bredden på linealen, sæt musen øverst eller nederst på kanten af linealen. Når musen bliver til et lille ikon med to pile, så klik og hold venstre museknap nede, og flyt derpå din mus op eller ned for at ændre bredden på linealen.

Antal optegnelser pr. billede

 • Det kan være, at du får brug for at tilføje flere linjer i indtastningsfeltet, så de stemmer overens med antallet af optegnelser i billedet. Flere linjer tilføjes således:
  1. Klik på menulinjen på Tools (værktøj).
  2. Klik på Records per Image (optegnelser pr. billede).
  3. Klik i feltet Number of records (antal optegnelser) og indtast antallet af optegnelser på billedet.
  4. Klik på OK.
 • Hvis du trykker på Tab eller Enter, når du er færdig med den sidste optegnelse på et billede, kommer der en besked, som spørger, om du ønsker at tilføje en eller flere optegnelser til billedet. Gør følgende, hvis du allerede har indtastet alle optegnelser på billedet:
  1. Sørg for, at der står 0 i feltet Number of records (antal optegnelser).
  2. Klik på OK.

Accenter og andre karakterer

 • Hvis et person- eller stednavn bliver skrevet med et bogstav, der ikke findes på dit tastatur, såsom »ø« i Hjørring, så indsæt bogstavet ved at klikke på ikonet Enter special international characters (indtast et anderledes bogstav – ikon med et »ñ«) og vælg det bogstav, du ønsker at indsætte eller:
  1. Klik på menulinjen på rediger.
  2. Klik på internationale bogstaver.
  3. Klik på det bogstav, du ønsker at indsætte.

Yderligere oplysninger