Danmark—Borgerlige Ægteskabsbøger, 1923–1961


Brudens fødselsmåned (Bride's Birth Month)


På billedet herover skal dette felt indtastes således: Apr

For the image above, this field would be indexed as: Apr