Danmark—Borgerlige Ægteskabsbøger, 1923–1961


Brudens fødselsdato (Bride's Birth Day)


På billedet herover skal dette felt indtastes således: 27

For the image above, this field would be indexed as: 27