Danmark—Borgerlige Ægteskabsbøger, 1923–1961


Sidenummer (Page Number)


På billedet herover skal dette felt indtastes således: 4

For the image above, this field would be indexed as: 4