Danmark—Borgerlige Ægteskabsbøger, 1923–1961


Maskinskreven ægteskabsoptegnelse (Typed Marriage Record)


Dette er et eksempel på en maskinskreven ægteskabsoptegnelse.

This an example of a typed marriage record.