Danmark—Borgerlige Ægteskabsbøger, 1923–1961


Håndskreven ægteskabsoptegnelse (Handwritten Marriage Record)


Dette er et eksempel på en håndskreven ægteskabsoptegnelse på en fortrykt formular.

This is an example of a marriage record handwritten on a preprinted form.