Danmark—Borgerlige Ægteskabsbøger, 1923–1961


Vielsesmåned (Marriage Month)


På billedet herover skal dette felt indtastes således: Feb

For the image above, this field would be indexed as: Feb