Danmark—Borgerlige Ægteskabsbøger, 1923–1961


Vielsesdag (Marriage Day)


På billedet herover skal dette felt indtastes således: 3

For the image above, this field would be indexed as: 3