Danmark—Borgerlige Ægteskabsbøger, 1923–1961


Brudens fornavne (Bride's Given Names)


På billedet herover skal dette felt indtastes således: Kathrine Koroline

For the image above, this field would be indexed as: Kathrine Koroline