Danmark—Borgerlige Ægteskabsbøger, 1923–1961
Billedtype

Billedtype

Klik i feltet Image Type (billedtype) og klik så på den valgmulighed på listen, der bedst beskriver billedet.

Hvis billedet er normalt og har oplysninger, der kan indtastes, så vælg Normal. Tryk så på Tab eller Enter.

Hvis billedet er tomt, er en nøjagtig kopi af et andet billede i samme bundt eller er ulæseligt, så vælg den tilsvarende valgmulighed på listen. Hvis billedet ikke indeholder en ægteskabsoptegnelse, så vælg No Extractable Data Image (billede indeholder ingen oplysninger, der kan indtastes). Tryk på Tab eller Enter og klik på Ja i advarslen. Fortsæt til næste billede.

Klik her for at se et eksempel: Normal

Sidenummer

Sidenummer

Skriv sidenummeret, der står i øverste højre eller venstre hjørne af siden.

Hvis der ikke står et sidenummer, så tryk Tab for at springe feltet over.

Klik her for at se et eksempel: 4

Brudgommens fornavne

Brudgommens fornavne

Fornavne kan være skrevet enten før eller efter efternavnet. Vær sikker på at indtaste navnene i de korrekte felter på indtastningsskærmbilledet. Hvis du ikke kan afgøre, om et navn er et fornavn eller et efternavn, så skriv det i dette felt.

Medtag ikke titler eller vendinger som fx Herr eller Mester sammen med navnet. Hvis navnet blev forkortet, så indtast det, som det blev skrevet i dokumentet. Skriv ikke et punktum efter forkortelsen. Indtast ikke tegnsætning bortset fra bindestreger og apostrofer, når de er skrevet i dokumentet som en del af et navn.

Hvis fornavne ikke blev registreret eller skrevet ind som en variation af ordet »ukendt«, så tryk på Ctrl+B for at markere dette felt som tomt.

Klik her for at se et eksempel: Robert Villiam

Brudgommens efternavn

Brudgommens efternavn

Efternavnet kan være skrevet enten før eller efter fornavnene. Vær sikker på at indtaste navnene i de korrekte felter på indtastningsskærmbilledet. Hvis du ikke kan afgøre, om et navn er et fornavn eller et efternavn, så skriv det i fornavnefeltet.

Medtag ikke titler eller vendinger som fx Hr. eller Mester sammen med navnet. Medtag ikke tegnsætning bortset fra bindestreger og apostrofer, når de er skrevet i dokumentet som en del af et navn. Skriv ikke forkortelsen helt ud. Skriv det, du ser i dokumentet.

Hvis efternavnet ikke blev registreret eller skrevet ind som en variation af ordet »ukendt«, så tryk på Ctrl+B for at markere dette felt som tomt.

Klik her for at se et eksempel: Hansen

Brudgommens alder

Brudgommens alder

Indtast kun hele år. Hvis der også er skrevet brøker af et år, så rund ned til det nærmeste hele år.

Hvis alderen ikke er registreret, men en fødselsdato er, så forsøg ikke at beregne alderen ud fra fødselsdato og vielsesdato.

Hvis alderen ikke blev registreret eller skrevet ind som en variation af ordet »ukendt«, så tryk på Tab for at springe dette felt over.

Brudgommens fødselsdato

Brudgommens fødselsdato

Skriv datoen med et eller to cifre.

Hvis datoen ikke blev registreret eller skrevet ind som en variation af ordet »ukendt«, så tryk på Tab for at springe dette felt over.

Klik her for at se et eksempel: 20

Brudgommens fødselsmåned

Brudgommens fødselsmåned

Indtast de første tre bogstaver i månedens navn: Jan, Feb, Mar, osv.

Hvis måneden ikke blev registreret eller skrevet ind som en variation af ordet »ukendt«, så tryk på Tab for at springe dette felt over.

Klik her for at se et eksempel: Feb

Brudgommens fødselsår

Brudgommens fødselsår

Skriv et firecifret tal for året.

Hvis året ikke blev registreret eller skrevet ind som en variation af ordet »ukendt«, så tryk på Tab for at springe dette felt over.

Klik her for at se et eksempel: 1905

Brudgommens fars fornavne

Brudgommens fars fornavne

Fornavne kan være skrevet enten før eller efter efternavnet. Vær sikker på at indtaste navnene i de korrekte felter på indtastningsskærmbilledet. Hvis du ikke kan afgøre, om et navn er et fornavn eller et efternavn, så skriv det i dette felt.

Medtag ikke titler eller vendinger som fx Herr eller Mester sammen med navnet. Hvis navnet blev forkortet, så indtast det, som det blev skrevet i dokumentet. Skriv ikke et punktum efter forkortelsen. Indtast ikke tegnsætning bortset fra bindestreger og apostrofer, når de er skrevet i dokumentet som en del af et navn.

Hvis fornavnene ikke blev registreret eller skrevet ind som en variation af ordet »ukendt«, så tryk på Tab for at springe dette felt over.

Brudgommens fars efternavn

Brudgommens fars efternavn

Efternavnet kan være skrevet enten før eller efter fornavnene. Vær sikker på at indtaste navnets dele i de korrekte felter på indtastningsskærmbilledet. Hvis du ikke kan afgøre, om et navn er et fornavn eller et efternavn, så skriv det i fornavnefeltet.

Medtag ikke titler eller vendinger som fx Herr eller Mester sammen med navnet. Medtag ikke tegnsætning bortset fra bindestreger og apostrofer, når de er skrevet i dokumentet som en del af et navn. Skriv ikke forkortelsen helt ud. Skriv det, du ser i dokumentet.

Hvis efternavnet ikke blev registreret eller skrevet ind som en variation af ordet »ukendt«, så tryk på Tab for at springe dette felt over.

Brudgommens mors fornavne

Brudgommens mors fornavne

Fornavne kan være skrevet enten før eller efter efternavnet. Vær sikker på at indtaste navnets dele i de korrekte felter på indtastningsskærmbilledet. Hvis du ikke kan afgøre, om et navn er et fornavn eller et efternavn, så skriv det i dette felt.

Medtag ikke titler eller vendinger som fx Frøken eller Fru sammen med navnet. Hvis navnet blev forkortet, så indtast det, som det blev skrevet i dokumentet. Skriv ikke et punktum efter forkortelsen. Indtast ikke tegnsætning bortset fra bindestreger og apostrofer, når de er skrevet i dokumentet som en del af et navn.

Hvis fornavnene ikke blev registreret eller skrevet ind som en variation af ordet »ukendt«, så tryk på Tab for at springe dette felt over.

Brudgommens mors efternavn

Brudgommens mors efternavn

Efternavnet kan være skrevet enten før eller efter fornavnene. Vær sikker på at indtaste navnets dele i de korrekte felter på indtastningsskærmbilledet. Hvis du ikke kan afgøre, om et navn er et fornavn eller et efternavn, så skriv det i fornavnefeltet.

Medtag ikke titler eller vendinger som fx Frøken eller Fru sammen med navnet. Medtag ikke tegnsætning bortset fra bindestreger og apostrofer, når de er skrevet i dokumentet som en del af et navn. Skriv ikke forkortelsen helt ud. Skriv det, du ser i dokumentet.

Hvis efternavnet ikke blev registreret eller skrevet ind som en variation af ordet »ukendt«, så tryk på Tab for at springe dette felt over.

Brudens fornavne

Brudens fornavne

Fornavne kan være skrevet enten før eller efter efternavnet. Vær sikker på at indtaste navnets dele i de korrekte felter på indtastningsskærmbilledet. Hvis du ikke kan afgøre, om et navn er et fornavn eller et efternavn, så skriv det i dette felt.

Medtag ikke titler som fx Frøken eller Fru sammen med navnet. Hvis navnet blev forkortet, så indtast det, som det blev skrevet i dokumentet. Skriv ikke et punktum efter forkortelsen. Indtast ikke tegnsætning bortset fra bindestreger og apostrofer, når de er skrevet i dokumentet som en del af et navn.

Hvis fornavne ikke blev registreret eller skrevet ind som en variation af ordet »ukendt«, så tryk på Ctrl+B for at markere dette felt som tomt.

Klik her for at se et eksempel: Kathrine Karoline

Brudens pigenavn

Brudens pigenavn

Skriv brudens pigenavn og eventuelle efternavne fra tidligere ægteskaber i dette felt med pigenavnet først.

Efternavnet kan være skrevet enten før eller efter fornavnene. Vær sikker på at indtaste navnets dele i de korrekte felter på indtastningsskærmbilledet. Hvis du ikke kan afgøre, om et navn er et fornavn eller et efternavn, så skriv det i fornavnefeltet.

Medtag ikke titler eller vendinger som fx Frøken eller Fru sammen med navnet. Medtag ikke tegnsætning bortset fra bindestreger og apostrofer, når de er skrevet i dokumentet som en del af et navn. Skriv ikke forkortelsen helt ud. Skriv det, du ser i dokumentet.

Hvis efternavnet ikke blev registreret eller skrevet ind som en variation af ordet »ukendt«, så tryk på Ctrl+B for at markere dette felt som tomt.

Klik her for at se et eksempel: Nielsen

Brudens alder

Brudens alder

Indtast kun hele år. Hvis der også er skrevet brøker af et år, så rund ned til det nærmeste hele år.

Hvis alderen ikke er registreret, men en fødselsdato er, så beregn ikke alderen ud fra fødselsdato og vielsesdato.

Hvis alderen ikke blev registreret eller skrevet ind som en variation af ordet »ukendt«, så tryk på Tab for at springe dette felt over.

Brudens fødselsdato

Brudens fødselsdato

Skriv datoen med et eller to cifre.

Hvis datoen ikke blev registreret eller skrevet ind som en variation af ordet »ukendt«, så tryk på Tab for at springe dette felt over.

Klik her for at se et eksempel: 27

Brudens fødselsmåned

Brudens fødselsmåned

Indtast de første tre bogstaver i månedens navn: Jan, Feb, Mar, osv.

Hvis måneden ikke blev registreret eller skrevet ind som en variation af ordet »ukendt«, så tryk på Tab for at springe dette felt over.

Klik her for at se et eksempel: Apr

Brudens fødselsår

Brudens fødselsår

Skriv et firecifret tal for året.

Hvis året ikke blev registreret eller skrevet ind som en variation af ordet »ukendt«, så tryk på Tab for at springe dette felt over.

Klik her for at se et eksempel: 1912

Brudens fars fornavne

Brudens fars fornavne

Fornavne kan være skrevet enten før eller efter efternavnet. Vær sikker på at indtaste navnets dele i de korrekte felter på indtastningsskærmbilledet. Hvis du ikke kan afgøre, om et navn er et fornavn eller et efternavn, så skriv det i dette felt.

Medtag ikke titler eller vendinger som fx Herr eller Mester sammen med navnet. Hvis navnet blev forkortet, så indtast det, som det blev skrevet i dokumentet. Skriv ikke et punktum efter forkortelsen. Indtast ikke tegnsætning bortset fra bindestreger og apostrofer, når de er skrevet i dokumentet som en del af et navn.

Hvis fornavnene ikke blev registreret eller skrevet ind som en variation af ordet »ukendt«, så tryk på Tab for at springe dette felt over.

Brudens fars efternavn

Brudens fars efternavn

Efternavnet kan være skrevet enten før eller efter fornavnene. Vær sikker på at indtaste navnets dele i de korrekte felter på indtastningsskærmbilledet. Hvis du ikke kan afgøre, om et navn er et fornavn eller et efternavn, så skriv det i fornavnefeltet.

Medtag ikke titler eller vendinger som fx Herr eller Mester sammen med navnet. Medtag ikke tegnsætning bortset fra bindestreger og apostrofer, når de er skrevet i dokumentet som en del af et navn. Skriv ikke forkortelsen helt ud. Skriv det, du ser i dokumentet.

Hvis efternavnet ikke blev registreret eller skrevet ind som en variation af ordet »ukendt«, så tryk på Tab for at springe dette felt over.

Brudens mors fornavne

Brudens mors fornavne

Fornavne kan være skrevet enten før eller efter efternavnet. Vær sikker på at indtaste navnets dele i de korrekte felter på indtastningsskærmbilledet. Hvis du ikke kan afgøre, om et navn er et fornavn eller et efternavn, så skriv det i dette felt.

Medtag ikke titler eller vendinger som fx Frøken eller Fru sammen med navnet. Hvis navnet blev forkortet, så indtast det, som det blev skrevet i dokumentet. Skriv ikke et punktum efter forkortelsen. Indtast ikke tegnsætning bortset fra bindestreger og apostrofer, når de er skrevet i dokumentet som en del af et navn.

Hvis fornavnene ikke blev registreret eller skrevet ind som en variation af ordet »ukendt«, så tryk på Tab for at springe dette felt over.

Brudens mors efternavn

Brudens mors efternavn

Efternavnet kan være skrevet enten før eller efter fornavnene. Vær sikker på at indtaste dele af et navn i de korrekte felter på indtastningsskærmbilledet. Hvis du ikke kan afgøre, om et navn er et fornavn eller et efternavn, så skriv det i fornavnefeltet.

Hvis både et pigenavn og et tilgift navn (herunder alle efternavne fra tidligere ægteskaber) blev registreret, så indtast alle efternavne i dette felt med pigenavnet først.

Medtag ikke titler eller vendinger som fx Frøken eller Fru sammen med navnet. Medtag ikke tegnsætning bortset fra bindestreger og apostrofer, når de er skrevet i dokumentet som en del af et navn. Skriv ikke forkortelsen helt ud. Skriv det, du ser i dokumentet.

Hvis efternavnet ikke blev registreret eller skrevet ind som en variation af ordet »ukendt«, så tryk på Tab for at springe dette felt over.

Vielsesdag

Vielsesdag

Skriv datoen med et eller to cifre. Hvis datoen for vielsen ikke findes i optegnelsen, men der i stedet findes en dato for attesten, indtastes denne i stedet.

Hvis datoen ikke blev registreret eller skrevet ind som en variation af ordet »ukendt«, så tryk på Ctrl+B for at markere dette felt som tomt.

Klik her for at se et eksempel: 3

Vielsesmåned

Vielsesmåned

Skriv de første tre bogstaver i månedens navn: Jan, Feb, Mar osv. Hvis måneden for vielsen ikke findes i optegnelsen, men der i stedet findes en måned for attesten, indtastes denne i stedet.

Hvis måneden ikke blev registreret eller skrevet ind som en variation af ordet »ukendt«, så tryk på Ctrl+B for at markere dette felt som tomt.

Klik her for at se et eksempel: Feb

Vielsesår

Vielsesår

Skriv årstallet med fire cifre. Hvis årstallet for vielsen ikke findes i optegnelsen, men der i stedet findes et årstal for attesten, indtastes denne i stedet.

Hvis datoen ikke blev registreret eller skrevet ind som en variation af ordet »ukendt«, så tryk på Ctrl+B for at markere dette felt som tomt.

Klik her for at se et eksempel: 1934