Danmark—Borgerlige Ægteskabsbøger, 1923–1961


Generelle instruktioner for indekseringIn English

Accenter og andre karakterer

 • Hvis et person- eller stednavn bliver skrevet med et bogstav, der ikke findes på dit tastatur, som fx æ i Kræmer eller ç in François, så indsæt bogstavet ved at klikke på ikonet Enter special international characters (indtast et anderledes bogstav) (det er et ikon med et »ñ«) og vælg det bogstav, du ønsker at indtaste eller:
  1. Klik på menulinjen på Edit (redigér).
  2. Klik på International Letters (internationale bogstaver).
  3. Klik på det bogstav, du ønsker at indsætte.

Rettede eller overstregne oplysninger

 • Når oplysninger er streget ud og derefter erstattet, så skriv de nye oplysninger i de relevante felter.
 • Når oplysninger er streget ud og ikke er erstattet, men kan læses, så indtast de overstregne oplysninger.
 • Hvis oplysningerne ikke er overstreget, men erstattet eller har fået noget tilføjet, så skriv den mest fyldestgørende udgave af optegnelsen.
 • Når oplysningerne er streget ud, men ikke erstattet og ikke kan læses, så markér feltet som ulæseligt ved at trykke på Ctrl+U.
 • Når alle oplysninger i en optegnelse ikke kan læses, så markér hele optegnelsen som ulæselig ved at trykke på Ctrl+Shift+U.

Ukendt

 • I et obligatorisk felt (et felt, hvor der står »<Required>« i indtastningsfeltet): Hvis en optegnelse ikke har oplysninger til et felt, eller hvis oplysningen består af en beskrivelse som »ukendt« eller »ved ikke«, så tryk på Ctrl+B for at markere feltet som blankt. Skriv ikke ordet »blank« i indtastningsfeltet.
 • For et felt, der ikke er obligatorisk: Hvis en optegnelse ikke har oplysninger til et felt, eller hvis oplysningen består af en beskrivelse som »ukendt« eller »ved ikke«, så tryk på Tab for at springe feltet over.

Unødvendig tegnsætning

 • Skriv ikke punktum, komma, parentes eller semikolon efter initialer eller forkortelser eller mellem flere niveauer af stednavne i noget felt.

Gentagelsestegn

 • Du kan eventuelt møde flere forskellige former for gentagelsestegn. Hvis en optegnelse indeholder sådanne tegn, så indtast oplysningen fra den foregående optegnelse eller det foregående felt.

Opslagsliste

 • En opslagsliste er en liste med navne, stednavne og ord, som du kan bruge som hjælp til at dechifrere oplysningerne i et bestemt felt. Alle felter med en opslagsliste har en nedadrettet pil i højre side af feltet, når du har valgt et felt til indtastning.
  1. Klik på pil ned.
  2. Vælg Lookup (opslag).
 • Opslagslisten indeholder ikke samtlige muligheder. Hvis sekretæren skrev noget, der ikke står på listen, så skriv det, der står i optegnelsen.

Rød bølgelinje

 • Den røde bølgelinje eller farvet baggrund i et felt betyder ikke nødvendigvis, at du har begået en fejl. Det kommer frem, fordi det ord, du har skrevet, ikke står i opslagslisten. Det er o.k. Dobbelttjek det, du har indtastet. Når du er sikker på, at oplysningen er korrekt, så fortsæt til det næste indtastningsfelt.