Danmark—Borgerlige Ægteskabsbøger, 1923–1961


ProjektinstruktionerIn English

Læs instruktionerne

 • Læs omhyggeligt disse projektinstruktioner, før du indtaster noget pakke.
 • Gennemgå ofte denne side og hjælp til felterne for at se opdateringer til disse instruktioner.
 • Klik her for at se en sammenfatning af opdateringer til projektet.

Antal optegnelser pr. billede

 • Indtastningsfeltet er indstillet til en optegnelse pr. billede. Hvis et billede har mere end en optegnelse, skal du tilføje det antal optegnelser i indtastningsfeltet, der svarer til antallet af optegnelser pr. billede. Tilføj optegnelser således:
  1. Klik på menulinjen på Tools (redskaber).
  2. Klik på Records per Image (optegnelser pr. billede).
  3. Klik i feltet Numbers of records (antal optegnelser) og indtast antallet af optegnelser pr. billede.
  4. Klik på OK.
 • Hvis du trykker på Tab eller Enter, når du er færdig med den sidste optegnelse på et billede, kommer der en besked, som spørger, om du ønsker at tilføje en eller flere optegnelser til billedet. Gør følgende, hvis du allerede har indtastet alle optegnelser på billedet:
  1. Sørg for, at der står 0 (nul) i feltet Number of records.
  2. Klik på OK.

Titler eller vendinger

 • Indtast ikke titler eller vendinger som fx Enke, Frøken, Arbejder eller Herr i nogen af felterne til for- eller efternavn.

Manglende oplysninger

 • Nogle optegnelser indeholder måske ikke oplysninger til alle standardfelter som fx vielsesdato, brudgommens alder, brudens mors navn osv. Hvis oplysningen ikke blev registreret eller blev registreret som en variation af ordet »ukendt«, så tjek det tilsvarende felt for at afgøre, om du bør trykke Tab for at springe feltet over eller Ctrl+B for at markere feltet som tomt.
 • Hvis der i optegnelsen ikke står en vielsesdato, men der står en registreringsdato, så indtast registreringsdatoen i feltet for vielsesdato.

To ens billeder

 • Hvis et billede er en nøjagtig kopi af et andet billede i samme bundt, så indtast det billede, der er lettest at læse. Du kan kombinere oplysninger fra det andet billede til det billede, du taster ind, hvis du lettere kan læse nogle af oplysninger på det andet billede.
 • Markér derpå det andet billede som en dublet ved at gøre følgende:
  1. Klik på fanen Header Data (hoveddata).
  2. Klik på feltet Image Type (billedtype).
  3. Vælg Duplicate Image (dublet) fra listen.
  4. Tryk på Tab eller Enter.
  5. Klik Ja i advarslen.
  6. Færdiggør indtastningen af resten af billederne i bundet.
 • Nogle billeder kan virke som dubletter, men er ikke rigtigt kopier. Nogle optegnelser kan fx indeholde oplysninger, der ligner oplysninger på andre billeder. Før du markerer et billede som dublet, så sørg for, at det er en nøjagtig kopi af det andet billede.

Sprog med projektinstruktioner

 • Navne på felter, hjælp til felter og projektinstruktioner til indeksering findes på dansk og engelsk. Således ændres sproget:
  1. Klik øverst i menuen på indekseringsskærmen på Tools (redskaber).
  2. Klik på Options (indstillinger).
  3. Klik på fanen Language (sprog).
  4. Klik i felterne Language for Field Names (sprog til feltnavne) og Language for Field Help and Project Instruktions (sprog til hjælp til felterne og projektinstruktioner) og vælg den foretrukne mulighed.
  5. Luk indtastningsskærmen og genåben bundet, så ændringerne kan foretages.

Hvordan man genkender og indtaster særlige bogstaver

 • Bogstavet Ø og ø er almindelige og skal adskilles fra O og o. I håndskrevne optegnelser kan Ø fremstå med en streg gennem cirklen, som i vedlagte udskrift, eller det kan fremstå med en enkelt streg eller en dobbeltstreg over O, der kan ligne et enkelt eller dobbelt citattegn (Ó eller Ő). Brug ved indtastning bogstaverne Ø og ø.
 • Bogstaverne Æ og æ er en kombination af bogstaver A og E, men bør ikke skrives som »ae«. Brug ved indtastning bogstaverne Æ og æ.

Mere hjælp med danske optegnelser

Yderligere oplysninger