Hrvatska, Delnicki dekanat—crkvene knjige, 1725–1926


Prezime mladoĹženjinog oca (Bride's Surname)


Za prvi snimak odozgor, ovo polje ce biti indeksirano kao: Podnor

For the first image above, this field would be indexed as: Podnor

Za drugi snimak odozgor, ovo polje ce biti indeksirano kao: Zarkovac

For the second image above, this field would be indexed as: Zarkovac