Hrvatska, Delnicki dekanat—crkvene knjige, 1725–1926


Prezime mladoženje (Groom's Surname)


Za prvi snimak odozgor, ovo polje ce biti indeksirano kao: Brozović

For the first image above, this field would be indexed as: Brozović

Za drugi snimak odozgor, ovo polje ce biti indeksirano kao: Campa

For the second image above, this field would be indexed as: Campa