Hrvatska, Delnički dekanat—crkvene knjige, 1725–1926 [Dio A]


Primjer Smrti (Death Sample)


Ovo je primjer zapisa o smrti.

This is an example of a death record.