Hrvatska, Delnički dekanat—crkvene knjige, 1725–1926 [Dio A]


Primjer Braka (Marriage Sample)


Ovo je primjer zapisa o braku.

This is an example of a marriage record.