Hrvatska, Delnički dekanat—crkvene knjige, 1725–1926 [Dio A]


Primjer Krštenje (Baptism Sample)


Ovo je primjer zapisa o krštenju.

This is an example of a baptism record.