Hrvatska, Delnički dekanat—crkvene knjige, 1725–1926 [Dio A]


Opće upute za indeksacijuIspravljene ili prekrižene informacije

 • Kada je informacija prekrižena, a zatim zamijenjena, novi podatak upišite u odgovarajuća polja.
 • Kada je informacija prekrižena i nije zamijenjena, a može biti pročitana, upišite prekriženu informaciju.
 • Kada je informacija prekrižena i nije zamijenjena, a ne može biti pročitana, obilježite polje kao nečitljivo pritiskanjem kombinacije Ctrl+U.
 • Ako se niti jedan unos na zapisu ne može pročitati, obilježite čitav zapis kao nečitljiv pritiskanjem kombinacije Ctrl+Shift+U.

Nepoznato

 • Za obvezatno polje (polje koje prikazuje <Obvezatno> u području za unos): ako zapis ne uključuje informaciju za polje ili ako uz pribavljenu informaciju stoji opis poput »nepoznato« ili »ne znam«, pritisnite kombinaciju Ctrl+B kako bi polje bilo obilježeno kao prazno. Ne upisujte riječ »prazno« u polje za indeksaciju.
 • Za polje koje nije obvezatno: ako zapis ne uključuje informaciju za polje ili ako uz pribavljenu informaciju stoji opis poput »nepoznato« ili »ne znam«, pritisnite Tab kako biste preskočili ovo polje.

Nepotrebna interpunkcija

 • Ne utipkavajte točke, zareze, zagrade ili točku-zarez nakon inicijala ili kratice, ili između višestrukih razina lokaliteta za bilo koje polje.

Znakovi ponavljanja

 • Možda ćete naići na znakove ponavljanja. Ako polje sadrži takav znak, unesite informaciju iz prethodnog zapisa ili polja.

Liste za pretraživanje

 • Lista za pretraživanje je popis imena, mjesta ili izraza koje možete iskoristiti kako biste odgonetnuli informacije iz određenog polja.  Sva polja s listom za pretraživanje imat će strelicu prema dolje sa svoje desne strane kada je to polje odabrano za unos podataka.
  1. Kliknite na strelicu prema dolje.
  2. Odaberite Pretraživanje….
 • Liste za pretraživanje ne uključuju sve mogućnosti.  Ako je zapisničar upisao nešto što nije na listi, unesite ono što je u zapisu.

Crvena valovita linija

 • Crvena valovita linija ili obojana pozadina unutar polja ne znači da ste načinili pogrešku. To se pojavljuje jer se riječ koju ste unijeli ne nalazi u listi za pretraživanje.  To je u redu. Provjerite još jednom to što ste unijeli. Kada ste sigurni da je informacija ispravna, nastavite do sljedećeg polja za unos.