België—Burgerlijke Stand, 1851–1900 [Deel 3D]


First Record on Image / De eerste akte op het beeld


The record circled in green is the first complete record on this image. Index this record first.

The text circled in red is part of a record from the previous image. Do not index this record with the current image.

 De akte die in het groen omcirkeld is, is de eerste volledige akte op dit beeld. Indexeer deze akte als eerste.

De tekst die in het rood omcirkeld is, maakt deel uit van een akte die begon op het vorige beeld. Indexeer deze akte niet vanuit het beeld dat je nu voor ogen hebt.