België—Burgerlijke Stand, 1851–1900 [Deel 3D]


Sample Marriage Record 1 / Voorbeeld van een Huwelijks-akte 1


This is a sample of a marriage record.

Dit is een voorbeeld van een huwelijks-akte.