België—Burgerlijke Stand, 1851–1900 [Deel 3D]


Project-specifieke indexing instructiesDe taal van de namen van de  invulvelden:

 • De invulvelden en de aangeboden hulp bij elk veld in de rechterhoek van het scherm zijn beschikbaar in het Frans. Om naar Frans over te schakelen:
  1. Klik bovenaan het indexerings-scherm op Tools.
  2. Selecteer Options.
  3. Selecteer Language.
  4. Klik op het neerwaartse pijltje in het balkje genaamd Language for Field Names and Language for Field Help, en selecteer Same as Document.
  5. Klik OK.
  6. Sluit het invoerscherm en heropen de batch zodat de taalwijziging effectief kan plaats hebben.

Internationale Letters:

 • Indien de naam van een persoon of een plaats karakters vertoont die niet voorkomen op je toetsenbord (zoals è in Philomène of zoals ü in Jürgen), kan je dergelijke internationale letters als volgt weergeven:
  1. Klik op Edit op de menu balk.
  2. Klik op International Letters.
  3. Selecteer de letter die je wenst in te voegen door erop te klikken.

          Of

  1. Klik op het ikoontje International Letters dat zich boven de invulvelden bevindt en selecteer dan de letter die je zoekt.

Het aantal akten per Pagina (Beeld):

 • Het systeem is afgesteld op 2 akten per beeld; niettemin kunnen er tot 12 akten per pagina voorkomen. Daarom dien je het aantal in te vullen lijnen aan te passen aan het aantal akten dat voorkomt op het beeld.  Je doet dit als volgt:
  1. Klik op Tools op de menu balk.
  2. Klik op Records per Image.
  3. In het kadertje naast het Aantal akten (Number of records), type je het gewenste nummer.
  4. Klik op OK.
 • Wanneer je de laatste akte van een beeld hebt ingevoerd, zal er een boodschap verschijnen die vraagt of je nog één of meerdere akten wil toevoegen. Indien er geen akten meer zijn die nog dienen geïndexeerd te worden, doe het volgende:
  1. Vergewis je ervan dat er "0" (zero) staat in het Aantallen kadertje.
  2. Klik op OK.             

Indexeer de Bladzijden:

 • Indexeer ook die beelden waar je de hoofding vindt "Extract uit het register der akten van overlijden" of "Uittreksel van het register der overlijdensakten". 
 • Markeer deze beelden NIET als dubbels (duplicate images).
 • Voer zoveel mogelijk gegevens in als je kan in de invulvelden. Indexeer enkel de juiste informatie vanuit deze supplementaire of geëxtraheerde dokumenten.
 • Voor die velden waarvoor er geen informatie is, druk je op CTRL+B om aldus een <Required> veld te markeren als blanco, en druk je op Tab om de velden die niet vereist zijn over te slaan.
 • Klik op de volgende link om een voorbeeld te zien. Voorbeeld

De Indexering van de Eerste Akte van een Batch: Voorbeeld

 • Wanneer het eerste beeld van een batch begint met een gedeelte van een akte (voortzetting van akte die op vorig blad begon), vang dan aan met de eerste volledige akte op het blad.

De Indexering van de Laatste Akte van een Batch: Voorbeeld

 • Wanneer de laatste akte op het laatste blad van de batch niet volledig is:
  1. Verzeker er je dan van dat je Internetverbinding hebt en Online werkt.
  2. Klik op View.
  3. Klik op Show Previous/Next Image (Toon vorige/volgende pagina).
  4. Klik op het Next Image knopje dat verschijnt.
  5. Indexeer de akte terwijl je beide beelden gelijktijdig op het scherm ziet.

Hulp bij het Nederlands: