België—Burgerlijke Stand, 1851–1900 [Deel 3D]


Extra hulpHet downloaden van beelden:

 • Om met indexeren te kunnen beginnen, moet je eerst een “batch” met beelden downloaden. Batches bestaan uit enkele beelden (bladzijden met akten) die in ongeveer 30 à 60 minuten geïndexeerd kunnen worden.

De grootte van de letters:

 • Standaard verschijnt de tekst op 50% van de ware grootte. Je kan de grootte van de letters naar eigen voorkeur op verschillende wijzen aanpassen:
  1. Je klikt op het vergrootglas met +teken en de tekst zal vergroten, of je klikt op het vergrootglas met -teken en de tekst zal verkleinen.
  2. Temidden van de twee vergrootglazen staat een neerwaarts Zoom-pijltje. Door hierop te klikken kan je het zoom-percentage kiezen. Indien je wenst te werken met een andere zoom-factor dan diegenen die getoond worden, vul dan jouw voorkeur-percentage in in het percentage-veld en klik op Enter.

Het gebruik van de markeerder-balk:

 • Sommige indexeerders verkiezen de markeerder-balk te gebruiken. Vaak vergemakkelijkt dit het lezen van de geschreven tekst.
 • Om de markeerder-balk te installeren, klik je op View op de menu balk, en daar klik je dan op Show Ruler.
 • Om de breedte van de markeerder-balk aan te passen, ga je met de muis naar de bovenste rand van de markeerder-balk. Er zal dan een tweepuntige pijl verschijnen. Klik hierop en hou de linkerzijde van de muis ingedrukt. Je kan nu de balk smaller of breder maken met je muis.
 • Om de kleur van de markeerder-balk te wijzigen, klik je bovenaan op Tools. Dan ga je naar Options, en vandaar naar Highlight Color. Zoek hier je voorkeurkleur en klik op OK. Om deze verandering effektief te laten plaatshebben moet je even de batch sluiten, en opnieuw naar de start-pagina gaan. Dan her-open je de batch.
 • Als je met de linkermuis op de markeerder-balk klikt en ingedrukt houdt, kan je deze balk op en neer naar de gewenste plaats slepen.

Negatief of positief beeld:

 • De beelden worden weergegeven als zwarte letters op een witte achtergrond. Soms kan het helpen bij moeilijk te lezen dokumenten om te werken met het negatief van het beeld (witte letters op zwarte achtergrond). Dit kan je bekomen door te klikken op het Invert Image ikoon bovenaan op de gebruikersbalk.

Spiegelschrift:

 • Soms kan het voorkomen dat de beelden in spiegelschrift worden weergegeven. Om dergelijke dokumenten toch te kunnen lezen, klik op View, en daarna op Mirror (Spiegel).

Primaire en secundaire velden:

 • Primaire velden zijn velden die ten allen tijde ingevuld “moeten” worden. De naam van het veld wordt voorafgegaan door een asterix (*), en in het veld-kadertje staat steeds <required> (= vereist) vermeld. Deze veldgegevens zijn noodzakelijk om later via de gecreëerde Index een bepaalde persoon te kunnen vinden.
 • Secundaire velden zijn belangrijke velden die ingevuld dienen te worden. Deze velden hebben geen asterix (*) naast hun naam. De informatie die in deze velden wordt ingevoerd vergemakkelijkt het zoeken van een bepaalde persoon in de gecreëerde Index.

Enkele afkortingen:

 • Ctrl+U: U staat voor Unreadable (= onleesbaar).
 • Ctrl+B: B staat voor Blank (= geen informatie voorhanden).
 • Ctrl+D: D staat voor Ditto of Duplicate (= dupliceren). Wanneer je op Ctrl+D klikt, herhaalt het dezelfde gegevens die je bij de vorige akte in hetzelfde veld invoerde. Dit is bijvoorbeeld handig als alle akten van een batch in hetzelfde jaar zijn opgemaakt.

Gegevens invoeren in kolommen of rijen:

 • Naargelang je persoonlijke voorkeur kan je de gegevens in de velden koloms- of rij-gewijs invoeren. Wanneer je op Table Entry klikt, worden de velden naast elkaar in kolommen aangeboden. Wanneer je op Form Entry klikt, worden de velden onder elkaar in rijen aangeboden.

Niet gebruikelijke letters:

 • Het kan voorkomen dat bepaalde gehanteerde lettertekens in de tekst niet op je klavier voorkomen. In dat geval kan je klikken op het ikoon “ñ”  (Enter special international characters). Hier kan je dan een keuze maken uit allerlei lettertekens die bij ons niet zo gebruikelijk zijn.

Basisregels bij het invoeren van gegevens:

 • Schrijf wat je ziet!
 • Heb vertrouwen in jezelf en gebruik je gezond verstand!

Wat doe je als er binnen een akte variaties optreden?

 •  Indien het om een belangrijk verschil gaat, bijvoorbeeld éénmaal staat er 1843 en iets later 1848, of éénmaal staat er Frederico en dan Francis, ... dan voer je beide gegevens in gescheiden met “or” (= of): 1843 or 1848, Frederico or Francis.
 • Indien het om een onbelangrijk verschil gaat, bijvoorbeeld éénmaal staat er Millett en daarna Millet, of éénmaal staat er Elizabeth en nadien Elisabeth, … dan mag je naar eigen voorkeur één van de twee gegevens invoeren.

Wat doe je met onleesbare gegevens, akten?

 •  Probeer steeds alle moeite te doen om te lezen en in te voeren wat er geschreven staat. Lukt dit echter niet, doe dan het volgende:
  1. Gebruik een vraagteken (?) om aan te geven dat je een bepaald getal of letter niet kan lezen. Voorbeeld: 18?4, Deur?e.
  2. Gebruik een asterix (*) om aan te geven dat er verschillende getallen of letters zijn die je niet kan lezen. Voorbeeld: 1*5, Br*.
  3. Indien je het getal of het woord van een bepaald veld helemaal niet kan lezen, druk dan op Ctrl+U waardoor het veld automatisch aangegeven wordt als “unreadable” (= onleesbaar).
  4. Je gebruikt het vraagteken, de asterix of de Ctrl+U code enkel als er onleesbare “elementen” zijn. Indien er “helemaal geen gegevens” voor een bepaald veld in de akte staan, laat dit veld dan gewoon leeg. Alleen indien het gaat om een primair veld, klik je op Ctrl+B om aan te geven dat er geen gegevens in de akte stonden.

Kwaliteitskontrole:

 • Wanneer je een batch hebt afgewerkt, zal het systeem automatisch een kwaliteitskontrole uitvoeren.
  1. Het systeem zal je eerst doorheen de onderlijnde velden of de velden met een gekleurde achtergrond loodsen. Deze onderlijningen of kleuringen betekenen enkel dat de door jou ingevoerde informatie niet opgenomen is in de naamlijst verbonden aan het betreffende veld. Het betekent dus niet dat je een fout hebt gemaakt, maar het is gewoon belangrijk om een dubbele controle uit te voeren. Indien je zeker bent dat hetgeen je invoerde correct is, druk dan op Accept. Indien je merkt dat je een foutje maakte bij het invoeren, voer dan de juiste gegevens in, en klik op Change. 
  2. Nadat alle onderlijnde en gekleurde velden zijn goedgekeurd of gewijzigd, zal de Kwaliteitskontrole de niet-ingevulde velden overlopen. Indien een primair veld oningevuld bleef, zal de Kwaliteitskontrole bij dit veld stil blijven staan. Klik op Accept om de term <Blank> in het veld te plaatsen indien er werkelijk geen informatie in de akte stond voor dit veld. Mocht je gewoonweg vergeten zijn de gevraagde informatie in te vullen, kan je dat alsnog doen, waarna je op Change klikt.