België - Burgerlijke Stand 1851-1900 [Deel D]


Home Page van het ProjectClick here for English

Voorbeeld akten (Dit is geen volledige lijst.)

              Geboorten

                 1. Geboorten 01
                 2. Geboorten 02
                 3. Geboorten 03

              Huwelijken

                 1. Huwelijken 01
                                               
 
             Overlijdens

                 1. Overlijdens 01                        

Moeilijkheidsgraad: Middelmatig

 • Dit project is aanbevolen voor vrijwilligers die vertrouwd zijn met het indexeringswerk en die zich op hun gemak voelen bij het gebruik van verschillende invoershystemen.

Karakteristieken van dit Project

 • Drie soorten akten (geboorten, huwelijken, overlijdens)
 • Een bepaalde soort akte kan voorkomen in verschillende verschijningsvormen
 • Afhankelijk van de soort akte zijn er 2 tot 12 akten per beeld
 • Sommige akten nemen meer dan één beeld in
 • Gewoonlijk zijn er twee beelden per batch
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van highlights

Beschrijving van de Akten

 • De Belgische Burgerlijke Stand Registers zijn ofwel handgeschreven, ofwel gaat het om voorgedrukte formulieren waarop handgeschreven gegevens werden ingevuld.
 • De meeste akten beginnen met de datum waarop de akte werd ingeschreven.
 • Binnen een bepaalde tijdsperiode zien akten er over het algemeen identiek uit, doch is het niet zo dat elk in te vullen veld kan weergevonden worden op steeds dezelfde plaats in de akte. Het zal dus noodzakelijk zijn om de akten zorgvuldig te lezen om de informatie te vinden voor elk opgegeven veld.
 • Binnen de aangeboden projecten kan het zijn dat de taal (Frans of Nederlands) verandert naargelang het jaartal. Indien je de taal niet machtig bent, kan je de batch gewoon terugzenden (return). Indexers die de taal wel kennen, zullen die batch dan afmaken. 
 • Alhoewel dit project in principe de periode 1851-1900 beslaat, kan het gebeuren dat ook oudere akten voorkomen in sommige batches. Ook deze akten van voor 1851 dienen geïndexeerd te worden.

Bijkomende Informatie

 • Project-specifieke indexing instructies: Voor dit project.
 • Extra hulp: Voor alle projecten.
 • Hulp bij de Invulvelden: Een lijst met hulp voor alle velden.
 • Updates van het project: Actuele informatie, vragen en antwoorden betreffende dit project; aanpassingen gebeuren naargelang de noden.
 • Hoe hulp verkrijgen: Deze trainingsmaterialen behandelen de meest voorkomende situaties die je tegenkomt bij het indexeren van Belgische Burgerlijke Stand registers. Niettemin kan het gebeuren dat nieuwe elementen zich aandienen waaromtrent je vragen niet beantwoord worden. In dit geval kan je Jean Huysmans contacteren. Hij kan je de nodige hulp verschaffen en sommige instructies herschrijven indien nodig.

              E-mail: HuysmansJ@familysearch.org            Telefoon : +32-(0)478-20.50.94

Toegangsbeperkingen

 • Gemachtigde gebruikers hebben vrije toegang tot de beelden op de FamilySearch Record Search Pilot-site. Gemachtigde gebruikers zijn actieve indexeerders, leden van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, en de gebruikers van de ongeveer 4.600 familie historische centra van de Kerk.

Hoe je kan helpen bij dit project:

 • Mocht je het nog niet gedaan hebben, dan kan je jezelf hier nu registreren als vrijwilliger-indexeerder. Klik op here.
 • Om mee te werken aan dit specifiek project; teken je je in via de indexing aanvraag, klik je op de Download From... toets, en selecteer je deze project-naam uit de lijst.