België, Oost Vlaanderen, Herzele—Burgerlijke Stand, 1821–1900


Openingsblad van het ProjectClick here for English.

Voorbeelden van de beelden

Moeilijkheidsniveau: Middelmatig

 • Dit project is aanbevolen voor vrijwilligers die reeds vertrouwd zijn met het indexeringsproces en die vertrouwd zijn met de verschillende elementen van het indexerings-systeem.

Karakteristieken en Beschrijving

 • De burgerlijke stand varieert van totaal handgeschreven paragrafen tot getypte formulieren met handgeschreven gegevens op. Alhoewel de akten momenteel de periode 1851–1900 beslaan, kunnen hier en daar toch oudere documenten voorkomen. Wat de ouderdom van de akte ook zij, alles dient geïndexeerd te worden.
 • De meeste akten zijn in het Nederlands geschreven; niettemin kan er van tijd tot tijd een Franstalige akte voorkomen. Indien je niet met Frans vertrouwd bent, dan kan je dergelijke batch terugzenden voor andere indexers die wel de Franse taal beheersen.
 • In dit project komen er drie soorten akten voor: geboorten, huwelijken en overlijdens. In de loop der jaren hanteerde men diverse formulieren voor dezelfde soort akte.
 • Alhoewel een akte tijdens een bepaalde periode meestal dezelfde structuur heeft, kan het toch gebeuren dat er variaties optreden. Daarom is het noodzakelijk om de akten steeds nauwkeurig door te nemen om de juiste informatie te vinden voor de juiste velden.
 • De meeste akten beginnen met de datum waarop de akte werd ingeschreven.
 • Elke batch bevat twee beelden, en er kunnen per beeld wel tot 12 akten voorkomen.
 • Sommige akten kunnen twee beelden / bladzijden beslaan.

Extra informatie

Beperkte Toegangkelijkheid

 • De volledige index zal vrijelijk online beschikbaar worden gesteld voor iedereen. De digitale beelden daarentegen, zullen toegankelijk zijn voor actieve FamilySearch account-bezitters van zodra een authenticatie-systeem is opgezet. Pas vanaf het moment dat authenticatie geactiveerd wordt, worden de beelden toegankelijk.

Hoe kan je helpen bij dit project?

 1. In het geval je nog niet geregistreerd bent als indexing-vrijwilliger, is dit het eerste dat je dient te doen. Om je te registreren en het indexerings-programma te downloaden en te installeren, klik je hier voor de indexerings- home pagina. Klik op Aan de Slag (Get started), en volg de instructies op de pagina.
 2. Van zodra je geregistreerd bent en door de administrator opgenomen bent in de project-groep, log dan in met je gebruikersnaam en paswoord. Klik dan Batch downloaden (Download Batch) en selecteer dan de project naam uit de lijst ‘partner-projecten’. Om dit project terug te kunnen vinden, kan het zijn dat je moet drukken op Toon alle Projecten (Show all projects) bovenaan het venster met de te downloaden batches.