België, Oost Vlaanderen, Sint-Lievens-Houtem—Burgerlijke Stand, 1901-1910 [Deel 2]


Project InstructiesLees de instructies

 • Aub, lees de project-instructies vooraleer je begint met hetindexeren van je batches.
 • Consulteer deze pagina en de hulp bij de velden regelmatig zodat je op de hoogte blijft van de updates dezer instructies.
 • Klik hier voor een samenvatting van de project-updates.

De Taal voor ‘de Hulp bij’ en ‘de Namen van’ de invulvelden

 • De invulvelden en de hulp bij deze velden, die te vinden is in de rechter beneden hoek van het indexerings-scherm, zijn beschikbaar in het Engels en het Nederlands. Om naar de gewenste taal te gaan, doe je het volgende:
  1. Bovenaan het indexerings-scherm, klik je op Hulpmiddelen (Tools).
  2. Selecteer Opties (Options).
  3. Klik op de de tab Taal (Language).
  4. Klik op Taal voor veldnamen (Language for Field Names) en op Taal voor ‘Help’-veld en projectinstructies (Language for Field Help and Project Instructions), en selecteer je voorkeur-taal.
  5. Klik op OK.
  6. Sluit het scherm om de data in te voeren, en heropen je batch opdat de wijziging effectief kan plaatsgrijpen.

Diacritische Tekens en Andere Karakters

 • In het geval de naam van een persoon of plaats is geschreven met karakters die niet voorkomen op je toetsenbord, zoals de è in Adèle, dan kan je die karakters invoeren door te klikken op het icoontje Internationale Tekens Invoeren (het vierkanje met een "ñ") en selecteer dan het karakter dat je wil invoeren, of:
  1. Klik op de menu balk op Bewerken (Edit).
  2. Klik op Internationale Tekens (International Letters).
  3. Klik dan op de letter die je wenst in te voeren.

Het Aantal Akten per Beeld

 • De standaard set-up is bedoeld voor het invoeren van de data van één akte per beeld. Indien er echter meerdere akten voorkomen op een beeld, dan is het nodig om het systeem aan te passen zodat het aantal te indexeren akten overeenkomt met het aantal akten op het beeld. Om akten toe te voegen doe je het volgende:
  1. Klik op de menu balk op Hulpmiddelen (Tools).
  2. Klik op Documenten per afbeelding (Records per Image).
  3. In het kadertje Aantal vermeldingen (Number of records), vul je het aantal akten in dat op een pagina voorkomt.
  4. Indien op elke pagina hetzelfde aantal akten voorkomt, dan vink je het kubusje aan dat staat voor Op alle afbeeldingen toepassen.
  5. Klik dan op OK.
 • Wanneer je op Tab of Enter klikt nadat je de laatste akte van een bepaalde pagina hebt ingevoerd, zal er een boodschap verschijnen die je vraagt of je nog één of meerdere akten wil toevoegen aan deze bladzijde. Indien je effectief alle akten hebt geïndexeerd die op de pagina staan, doe je het volgende:
  1. Overtuig je ervan dat er een 0 (zero) staat in het kadertje Aantal vermeldingen (Number of records).
  2. Klik dan op OK.

Extracten

 • Indexeer zo volledig mogelijk afbeeldingen van extracten waar bovenaan staat "Extract uit het register der akten van overlijden" of "Uittreksel van het register der overlijdensakten".
 • Markeer dergelijke extracten NIET als ‘duplicaatafbeeldingen’.
 • Voer zoveel mogelijk data in in de betreffende invulvelden. Verzeker je ervan dat je juiste informatie overneemt uit deze supplementaire of corrigerende documenten.
 • Voor de “vereiste” velden waarvoor er geen informatie staat in het document, druk je op Ctrl+B om het veld als ‘leeg’ te markeren. Voor de ‘niet-vereiste’ velden, klik je op Tab om het veld over te slaan. (Neem er notitie van dat er voor de naam van de ‘vereiste’ velden een asterix staat, en <Vereiste> staat zachtjes gedrukt in het lege veld.)
 • Klik hier om een voorbeeld te zien..

Wat te doen wanneer akten twee afbeeldingen beslaan

 • Wanneer de eerste akte op een afbeelding in feite de voortzetting is van een akte die op de vorige bladzijde begon, indexeer die akte dan niet. Deze akte wordt geindexeerd als onderdeel van de vorige pagina. Begin met de eerste volledig vermelde akte te indexeren. Klik hier om een voorbeeld te zien.
 • Wanneer de laatste akte op een pagina voortgaat op de volgende pagina, indexeer dan de ganse akte, ook de gegevens die op de volgende bladzijde staan. Klik hier om een voorbeeld te zien. Om de volgende afbeelding te zien doe je het volgende:
  1. Op de menubalk bovenaan het scherm, klik je op Bekijken (View).
  2. Klik vervolgens op Vorige of volgende afbeelding tonen (Show Previous or Next Image).
  3. Klik dan bovenaan op het venster dat verschijnt op Volgende afbeelding (Next Image).
  4. Indexeer de akte dan verder met de beide beelden ter uwer beschikking. (In dit geval negeer je de waarschuwing “Niet vanuit dit scherm indexeren”.)

Hulp met Nederlands

Extra informatie