België, Oost Vlaanderen, Sint-Lievens-Houtem—Burgerlijke Stand, 1796–1890 [Deel 3]
Beeldtype

Beeldtype

Klik op het veld Beeldtype, en klik dan op de optie die het beste beantwoordt aan de pagina die je te zien krijgt.

Indien het gaat om een normale pagina met informatie die geïndexeerd kan worden, selecteer Normaal. Klik dan op Tab of Enter.

Indien het gaat om een lege afbeelding of om een duplicaatafbeelding, selecteer dan de daarmee overeenkomende optie. Indien de afbeelding geen soort akten bevat die in de lijst der akte-soorten staat opgenomen, selecteer dan Afbeelding zonder te extraheren gegevens. Klik dan op Tab of Enter, en op het kadertje met ‘Waarschuwing’ dat dan verschijnt, klik je op Ja. Ga dan voort met de volgende afbeelding.

Klik hier om een voorbeeld te zien: Normal

Soort akte

Soort akte

Dit project bevat drie soorten akten:

De akten werden in verschillende formaten genoteerd afhankelijk van de periode waarin ze werden opgesteld. Vele akten vermelden niet expliciet over welke soort akte het gaat. Daarom is het belangrijk om elke akte nauwkeurig te overlopen om de juiste soort akte vast te stellen.

De soort akte selecteer je als volgt:

  1. Klik in het veld Soort akte (Record Type).
  2. Klik op de neerwaartse pijl aan de rechterzijde van het veld.
  3. Klik op de juiste akte soort.

{Example3|Klik hier om een voorbeeld te zien: Geboorten

Akte-nummer

Akte-nummer

Vul het akte-nummer in dat voorkomt op de akte. Indien er geen akte-nummer vermeld wordt, druk dan op Tab om het veld over te slaan.

Klik hier om een voorbeeld te zien: 7

Dag van de Geboorte Akte

Dag van de Geboorte-akte

De aktedatum werd meestal bovenaan de akte neergeschreven. Vul enkel één of twee cijfers in voor de dag waarop de geboorte-akte werd opgemaakt.

Indien de Republikeinse kalender werd gehanteerd, doe dan de omzetting naar de Republikeinse kalender. Klik hier voor een omzettingstabel. Klik hier om een voorbeeld te zien van de wijze waarop de Republikeinse kalender gebruikt werd.

Indien de dag niet vermeld werd of genoteerd werd als een variant van het woord ‘ongekend’, druk dan op Ctrl+B om het veld als leeg te markeren.

Klik hier om een voorbeeld te zien: 3

Maand van de Geboorte Akte

Maand van de Geboorte-akte

De aktedatum werd meestal bovenaan de akte neergeschreven.

Vul de eerste drie letters in van de geboorte-maand: Jan, Feb, Maa, enz.

Indien de Republikeinse kalender werd gehanteerd, doe dan de omzetting naar de Republikeinse kalender. Klik hier voor een omzettingstabel. Klik hier om een voorbeeld te zien van de wijze waarop de Republikeinse kalender gebruikt werd.

Indien de maand niet vermeld werd of genoteerd werd als een variant van het woord ‘ongekend’, druk dan op Ctrl+B om het veld als leeg te markeren.

Klick hier om een voorbeeld te zien: Jan

Jaar van de Geboorte Akte

Jaar van de Geboorte-akte

De aktedatum werd meestal bovenaan de akte neergeschreven.

Type het jaartal van de geboorte in dat bestaat uit 4 cijfers. Indien er geen jaar vermeld werd of enkel twee cijfers van het jaartal, dan kan je misschien elders op het beeld of bij de vorige of volgende akte het jaartal bepalen. Indien je toch niet kan bepalen wat het juiste jaartal is, type dan over wat er in de akte staat.

Indien de Republikeinse kalender werd gehanteerd, doe dan de omzetting naar de Republikeinse kalender. Klik hier voor een omzettingstabel. Klik hier om een voorbeeld te zien van de wijze waarop de Republikeinse kalender gebruikt werd.

Indien het jaar niet vermeld werd of genoteerd werd als een variant van het woord ‘ongekend’, druk dan op Ctrl+B om het veld als leeg te markeren.

Klik hier om een voorbeeld te zien: 1887

Voornamen van het Kind

Voornamen van het Kind

De voornamen kunnen zowel voor als achter de familienaam geschreven zijn. Zie erop toe dat je de namen in het juiste veld invult. Indien je niet kan uitmaken of een bepaalde naam dan wel een voornaam is, dan wel een familienaam, noteer die dan in dit veld.

Noteer geen titels of termen zoals junior of doodgeboren. Indien een naam werd afgekort, noteer die dan zoals hij geschreven werd in de akte; plaats geen puntjes achter de afkorting. Neem ook de punctuatie niet over, maar noteer wel accenten en trema’s die in namen voorkomen.

Indien er vemeld staat dat het kind “levenloos of doodgeboren” is, noteer dan als voornaam SN (=Sine Nomine = Zonder Naam).

Indien geen voornaam vermeld werd of als een variant van “ongekend”, klik dan op Ctrl+B om aan te geven dat het veld leeg is.

Klik hier om een voorbeeld te zien: Alfons

Familienaam van het Kind

Familienaam van het Kind

De familienaam kan zowel voor als achter de voornamen geschreven zijn. Zie erop toe dat je de namen in het juiste veld invult. Indien je niet kan uitmaken of een bepaalde naam dan wel een familienaam is, dan wel een voornaam, noteer die dan in het veld van de Voornamen van het Kind.

Noteer geen titels of termen zoals junior, minderjarige of doodgeboren. Neem ook de punctuatie niet over; maar noteer wel accenten en trema’s die in namen voorkomen. Neem afkortingen over zoals ze geschreven staan in de akte. Noteer wat je ziet.

Indien de familienaam van het kind niet genoteerd werd, probeer die dan niet af te leiden uit de namen van de ouders.

Indien er geen familienaam vermeld werd of als een variant van “ongekend”, klik dan op Ctrl+B om aan te geven dat het veld leeg is.

Klik hier om een voorbeeld te zien: Vandeneynde

Geslacht

Geslacht

Gebruik M voor mannelijk of V voor vrouwelijk.

Indexeer het geslacht enkel indien dit duidelijk werd aangegeven in de akte, of indien je het via de context kan uitmaken, zoals “zoon van” of “dochter van”. Maak geen veronderstellingen.

Indien het geslacht niet duidelijk werd aangegeven, of indien het werd vermeld als een variant van “ongekend”, druk dan op Tab om het veld over te slaan.

Klik hier om een voorbeeld te zien

Voornamen van de Vader

Voornamen van de Vader

De voornamen kunnen zowel voor als achter de familienaam geschreven zijn. Zie erop toe dat je de namen in het juiste veld invult. Indien je niet kan uitmaken of een bepaalde naam dan wel een voornaam is, dan wel een familienaam, noteer die dan in dit veld.

Noteer geen titels of termen zoals Weledele of Dhr. Indien een naam werd afgekort, noteer die dan zoals hij geschreven werd in de akte; plaats geen puntjes achter de afkorting. Neem ook de punctuatie niet over, maar noteer wel accenten en trema’s die in namen voorkomen.

Indien geen voornaam vermeld werd of als een variant van “ongekend”, druk dan op Tab om het veld over te slaan.

Klik hier om een voorbeeld te zien

Familienaam van de Vader

Familienaam van de Vader

De familienaam kan zowel voor als achter de voornamen geschreven zijn. Zie erop toe dat je de namen in het juiste veld invult. Indien je niet kan uitmaken of een bepaalde naam dan wel een familienaam is, dan wel een voornaam, noteer die dan in het veld van de Voornamen van de Vader.

Noteer geen titels of termen zoals Dhr., Dr.. Neem ook de punctuatie niet over; maar noteer wel accenten en trema’s die in namen voorkomen. Neem afkortingen over zoals ze geschreven staan in de akte. Noteer wat je ziet.

Indien er helemaal geen familienaam vermeld werd of als een variant van “ongekend”, druk dan op Tab om het veld over te slaan.

Klik hier om een voorbeeld te zien

Voornamen van de Moeder

Voornamen van de Moeder

De voornamen kunnen zowel voor als achter de familienaam geschreven zijn. Zie erop toe dat je de namen in het juiste veld invult. Indien je niet kan uitmaken of een bepaalde naam dan wel een voornaam is, dan wel een familienaam, noteer die dan in dit veld.

Noteer geen titels of termen zoals Mej. of Mevr.. Indien een naam werd afgekort, noteer die dan zoals hij geschreven werd in de akte; plaats geen puntjes achter de afkorting. Neem ook de punctuatie niet over, maar noteer wel accenten en trema’s die in namen voorkomen.

Indien geen voornaam vermeld werd of als een variant van “ongekend”, druk dan op Tab om het veld over te slaan.

Klik hier om een voorbeeld te zien

Familienaam van de Moeder

Familienaam van de Moeder

De familienaam kan zowel voor als achter de voornamen geschreven zijn. Zie erop toe dat je de namen in het juiste veld invult. Indien je niet kan uitmaken of een bepaalde naam dan wel een familienaam is, dan wel een voornaam, noteer die dan in het veld van de Voornamen van de Moeder.

Noteer geen titels of termen zoals Mej. of Mevr. Neem ook de punctuatie niet over; maar noteer wel accenten en trema’s die in namen voorkomen. Neem afkortingen over zoals ze geschreven staan in de akte. Noteer wat je ziet.

Indien er helemaal geen familienaam vermeld werd of als een variant van “ongekend”, druk dan op Tab om het veld over te slaan.

Klik hier om een voorbeeld te zien

Dag van de Huwelijks Akte

Dag van de Huwelijks-akte

De aktedatum werd meestal bovenaan de akte neergeschreven. Vul enkel één of twee cijfers in voor de dag waarop de huwelijks-akte werd opgemaakt.

Indien de Republikeinse kalender werd gehanteerd, doe dan de omzetting naar de Republikeinse kalender. Klik hier voor een omzettingstabel. Klik hier om een voorbeeld te zien van de wijze waarop de Republikeinse kalender gebruikt werd.

Indien de dag niet vermeld werd of vermeld werd als een variant van het woord ‘ongekend’, druk dan Ctrl+B om het veld als leeg te markeren.

Klik hier om een voorbeeld te zien: 28

Maand van de Huwelijks Akte

Maand van de Huwelijks-akte

De aktedatum werd meestal bovenaan de akte neergeschreven.

Vul de eerste drie letters in van de huwelijks-maand: Jan, Feb, Maa, enz.

Indien de Republikeinse kalender werd gehanteerd, doe dan de omzetting naar de Republikeinse kalender. Klik hier voor een omzettingstabel. Klik hier om een voorbeeld te zien van de wijze waarop de Republikeinse kalender gebruikt werd.

Indien de maand niet vermeld werd of vermeld werd als een variant van het woord ‘ongekend’, druk dan op Ctrl+B om het veld als leeg te markeren.

Klik hier om een voorbeeld te zien: Oct

Jaar van de Huwelijks Akte

Jaar van de Huwelijks-akte

De aktedatum werd meestal bovenaan de akte neergeschreven.

Type het jaartal van het huwelijk in dat bestaat uit 4 cijfers. Indien er geen jaar vermeld werd of enkel twee cijfers van het jaartal, dan kan je misschien elders op het beeld of bij de vorige of volgende akte het jaartal bepalen. Indien je toch niet kan bepalen wat het juiste jaartal is, type dan over wat er in de akte staat.

Indien de Republikeinse kalender werd gehanteerd, doe dan de omzetting naar de Republikeinse kalender. Klik hier voor een omzettingstabel. Klik hier om een voorbeeld te zien van de wijze waarop de Republikeinse kalender gebruikt werd.

Indien het jaar niet vermeld werd of vermeld werd als een variant van het woord ‘ongekend’, druk dan op Ctrl+B om het veld als leeg te markeren.

Klik hier om een voorbeeld te zien: 1868

Voornamen van de Bruidegom

Voornamen van de Bruidegom

De voornamen kunnen zowel voor als achter de familienaam geschreven zijn. Zie erop toe dat je de namen in het juiste veld invult. Indien je niet kan uitmaken of een bepaalde naam dan wel een voornaam is, dan wel een familienaam, noteer die dan in dit veld.

Noteer geen titels of termen zoals Dhr. Indien een naam werd afgekort, noteer die dan zoals hij geschreven werd in de akte; plaats geen puntjes achter de afkorting. Neem ook de punctuatie niet over, maar noteer wel accenten en trema’s die in namen voorkomen.

Indien geen voornaam vermeld werd of als een variant van “ongekend”, klik dan op Ctrl+B om aan te geven dat het veld leeg is

Klik hier om een voorbeeld te zien: Petrus Joannes

Familienaam van de Bruidegom

Familienaam van de Bruidegom

De familienaam kan zowel voor als achter de voornamen geschreven zijn. Zie erop toe dat je de namen in het juiste veld invult. Indien je niet kan uitmaken of een bepaalde naam dan wel een familienaam is, dan wel een voornaam, noteer die dan in het veld van de Voornamen van de Bruidegom.

Noteer geen titels of termen zoals Dhr., Dr.. Neem ook de punctuatie niet over; maar noteer wel accenten en trema’s die in namen voorkomen. Neem afkortingen over zoals ze geschreven staan in de akte. Noteer wat je ziet.

Indien de familienaam van de Bruidegom niet vermeld werd, probeer die dan niet af te leiden uit de namen van de ouders.

Indien er helemaal geen familienaam vermeld werd of als een variant van “ongekend”, klik dan op Ctrl+B om aan te geven dat het veld leeg is.

Klik hier om een voorbeeld te zien: Vlaeminck

Voornamen van de Vader van de Bruidegom

Voornamen van de Vader van de Bruidegom

De voornamen kunnen zowel voor als achter de familienaam geschreven zijn. Zie erop toe dat je de namen in het juiste veld invult. Indien je niet kan uitmaken of een bepaalde naam dan wel een voornaam is, dan wel een familienaam, noteer die dan in dit veld.

Noteer geen titels of termen zoals Vader of Dhr. Indien een naam werd afgekort, noteer die dan zoals hij geschreven werd in de akte; plaats geen puntjes achter de afkorting. Neem ook de punctuatie niet over, maar noteer wel accenten en trema’s die in namen voorkomen.

Indien geen voornaam vermeld werd of als een variant van “ongekend”, druk dan op Tab om het veld over te slaan.

Klik hier om een voorbeeld te zien: Adriaenus

Familienaam van de Vader van de Bruidegom

Familienaam van de Vader van de Bruidegom

De familienaam kan zowel voor als achter de voornamen geschreven zijn. Zie erop toe dat je de namen in het juiste veld invult. Indien je niet kan uitmaken of een bepaalde naam dan wel een familienaam is, dan wel een voornaam, noteer die dan in het veld van de Voornamen van de Vader van de Bruidegom.

Noteer geen titels of termen zoals Dhr., Dr.. Neem ook de punctuatie niet over; maar noteer wel accenten en trema’s die in namen voorkomen. Neem afkortingen over zoals ze geschreven staan in de akte. Noteer wat je ziet.

Indien er helemaal geen familienaam vermeld werd of als een variant van “ongekend”, druk dan op Tab om het veld over te slaan.

Klik hier om een voorbeeld te zien: Leenaerts

Voornamen van de Moeder van de Bruidegom

Voornamen van de Moeder van de Bruidegom

De voornamen kunnen zowel voor als achter de familienaam geschreven zijn. Zie erop toe dat je de namen in het juiste veld invult. Indien je niet kan uitmaken of een bepaalde naam dan wel een voornaam is, dan wel een familienaam, noteer die dan in dit veld.

Noteer geen titels of termen zoals Mej. of Mevr. Indien een naam werd afgekort, noteer die dan zoals hij geschreven werd in de akte; plaats geen puntjes achter de afkorting. Neem ook de punctuatie niet over, maar noteer wel accenten en trema’s die in namen voorkomen.

Indien geen voornaam vermeld werd of als een variant van “ongekend”, druk dan op Tab om het veld over te slaan.

Klik hier om een voorbeeld te zien: Maria Catharina

Familienaam van de Moeder van de Bruidegom

Familienaam van de Moeder van de Bruidegom

De familienaam kan zowel voor als achter de voornamen geschreven zijn. Zie erop toe dat je de namen in het juiste veld invult. Indien je niet kan uitmaken of een bepaalde naam dan wel een familienaam is, dan wel een voornaam, noteer die dan in het veld van de Voornamen van de Moeder van de Bruidegom.

Noteer geen titels of termen zoals Mej. of Mevr. Neem ook de punctuatie niet over; maar noteer wel accenten en trema’s die in namen voorkomen. Neem afkortingen over zoals ze geschreven staan in de akte. Noteer wat je ziet.

Indien er helemaal geen familienaam vermeld werd of als een variant van “ongekend”, druk dan op Tab om het veld over te slaan.

Klik hier om een voorbeeld te zien: Aernouts

Voornamen van de Bruid

Voornamen van de Bruid

De voornamen kunnen zowel voor als achter de familienaam geschreven zijn. Zie erop toe dat je de namen in het juiste veld invult. Indien je niet kan uitmaken of een bepaalde naam dan wel een voornaam is, dan wel een familienaam, noteer die dan in dit veld.

Noteer geen titels of termen zoals Mej. of Mevr.. Indien een naam werd afgekort, noteer die dan zoals hij geschreven werd in de akte; plaats geen puntjes achter de afkorting. Neem ook de punctuatie niet over, maar noteer wel accenten en trema’s die in namen voorkomen.

Indien geen voornaam vermeld werd of als een variant van “ongekend”, klik dan op Ctrl+B om aan te geven dat het veld leeg is.

Klik hier om een voorbeeld te zien: Maria Anna

Familienaam van de Bruid

Familienaam van de Bruid

De familienaam kan zowel voor als achter de voornamen geschreven zijn. Zie erop toe dat je de namen in het juiste veld invult. Indien je niet kan uitmaken of een bepaalde naam dan wel een familienaam is, dan wel een voornaam, noteer die dan in het veld van de Voornamen van de Bruid.

Noteer geen titels of termen zoals Mej. of Mevr. Neem ook de punctuatie niet over; maar noteer wel accenten en trema’s die in namen voorkomen. Neem afkortingen over zoals ze geschreven staan in de akte. Noteer wat je ziet.

Indien de familienaam van de bruid niet genoteerd werd, probeer die dan niet af te leiden uit de namen van de ouders.

Indien er helemaal geen familienaam vermeld werd of als een variant van “ongekend”, klik dan op Ctrl+B om aan te geven dat het veld leeg is.

Klik hier om een voorbeeld te zien: Francken

Voornamen van de Vader van de Bruid

Voornamen van de Vader van de Bruid

De voornamen kunnen zowel voor als achter de familienaam geschreven zijn. Zie erop toe dat je de namen in het juiste veld invult. Indien je niet kan uitmaken of een bepaalde naam dan wel een voornaam is, dan wel een familienaam, noteer die dan in dit veld.

Noteer geen titels of termen zoals Vader of Dhr. Indien een naam werd afgekort, noteer die dan zoals hij geschreven werd in de akte; plaats geen puntjes achter de afkorting. Neem ook de punctuatie niet over, maar noteer wel accenten en trema’s die in namen voorkomen.

Indien geen voornaam vermeld werd of als een variant van “ongekend”, druk dan op Tab om het veld over te slaan.

Klik hier om een voorbeeld te zien: Joannes Franciscus

Familienaam van de Vader van de Bruid

Familienaam van de Vader van de Bruid

De familienaam kan zowel voor als achter de voornamen geschreven zijn. Zie erop toe dat je de namen in het juiste veld invult. Indien je niet kan uitmaken of een bepaalde naam dan wel een familienaam is, dan wel een voornaam, noteer die dan in het veld van de Voornamen van de Vader van de Bruid.

Noteer geen titels of termen zoals Dhr., Dr.. Neem ook de punctuatie niet over; maar noteer wel accenten en trema’s die in namen voorkomen. Neem afkortingen over zoals ze geschreven staan in de akte. Noteer wat je ziet.

Indien er helemaal geen familienaam vermeld werd of als een variant van “ongekend”, druk dan op Tab om het veld over te slaan.

Klik hier om een voorbeeld te zien: Lauret

Voornamen van de Moeder van de Bruid

Voornamen van de Moeder van de Bruid

De voornamen kunnen zowel voor als achter de familienaam geschreven zijn. Zie erop toe dat je de namen in het juiste veld invult. Indien je niet kan uitmaken of een bepaalde naam dan wel een voornaam is, dan wel een familienaam, noteer die dan in dit veld.

Noteer geen titels of termen zoals Mej. of Mevr.. Indien een naam werd afgekort, noteer die dan zoals hij geschreven werd in de akte; plaats geen puntjes achter de afkorting. Neem ook de punctuatie niet over, maar noteer wel accenten en trema’s die in namen voorkomen.

Indien geen voornaam vermeld werd of als een variant van “ongekend”, druk dan op Tab om het veld over te slaan.

Klik hier om een voorbeeld te zien: Melanie

Familienaam van de Moeder van de Bruid

Familienaam van de Moeder van de Bruid

De familienaam kan zowel voor als achter de voornamen geschreven zijn. Zie erop toe dat je de namen in het juiste veld invult. Indien je niet kan uitmaken of een bepaalde naam dan wel een familienaam is, dan wel een voornaam, noteer die dan in het veld van de Voornamen van de Moeder van de Bruid.

Noteer geen titels of termen zoals Mej. of Mevr. Neem ook de punctuatie niet over; maar noteer wel accenten en trema’s die in namen voorkomen. Neem afkortingen over zoals ze geschreven staan in de akte. Noteer wat je ziet.

Indien er helemaal geen familienaam vermeld werd of als een variant van “ongekend”, druk dan op Tab om het veld over te slaan.

Klik hier om een voorbeeld te zien: Goeyens

Dag van de Overlijdens Akte

Dag van de Overlijdens-akte

De aktedatum werd meestal bovenaan de akte neergeschreven. Vul enkel één of twee cijfers in voor de dag waarop de overlijdens-akte werd opgemaakt.

Indien de Republikeinse kalender werd gehanteerd, doe dan de omzetting naar de Republikeinse kalender. Klik hier voor een omzettingstabel. Klik hier om een voorbeeld te zien van de wijze waarop de Republikeinse kalender gebruikt werd.

Indien de dag niet vermeld werd of vermeld werd als een variant van het woord ‘ongekend’, druk dan op Ctrl+B om het veld als leeg te markeren.

Klik hier om een voorbeeld te zien: 13

Maand van de Overlijdens Akte

Maand van de Overlijdens-akte

De aktedatum werd meestal bovenaan de akte neergeschreven.

Vul de eerste drie letters in van de overlijdens-maand: Jan, Feb, Maa, enz.

Indien de Republikeinse kalender werd gehanteerd, doe dan de omzetting naar de Republikeinse kalender. Klik hier voor een omzettingstabel. Klik hier om een voorbeeld te zien van de wijze waarop de Republikeinse kalender gebruikt werd.

Indien de maand niet vermeld werd of vermeld werd als een variant van het woord ‘ongekend’, druk dan op Ctrl+B om het veld als leeg te markeren.

Klik hier om eeen voorbeeld te zien: Dec

Jaar van de Overlijdens Akte

Jaar van de Overlijdens-akte

De aktedatum werd meestal bovenaan de akte neergeschreven.

Type het jaartal van het overlijden in dat bestaat uit 4 cijfers. Indien er geen jaar vermeld werd of enkel twee cijfers van het jaartal, dan kan je misschien elders op het beeld of bij de vorige of volgende akte het jaartal bepalen. Indien je toch niet kan bepalen wat het juiste jaartal is, type dan over wat er in de akte staat.

Indien de Republikeinse kalender werd gehanteerd, doe dan de omzetting naar de Republikeinse kalender. Klik hier voor een omzettingstabel. Klik hier om een voorbeeld te zien van de wijze waarop de Republikeinse kalender gebruikt werd.

Indien het jaar niet vermeld werd of vermeld werd als een variant van het woord ‘ongekend’, druk dan op Ctrl+B om het veld als leeg te markeren.

Klik hier om een voorbeeld te zien: 1888

Voornamen van de Overledene

Voornamen van de Overledene

De voornamen kunnen zowel voor als achter de familienaam geschreven zijn. Zie erop toe dat je de namen in het juiste veld invult. Indien je niet kan uitmaken of een bepaalde naam dan wel een voornaam is, dan wel een familienaam, noteer die dan in dit veld.

Noteer geen titels of termen zoals kind, Mej., Mevr. Of Dhr. Indien een naam werd afgekort, noteer die dan zoals hij geschreven werd in de akte; plaats geen puntjes achter de afkorting. Neem ook de punctuatie niet over, maar noteer wel accenten en trema’s die in namen voorkomen.

Indien geen voornaam vermeld werd of als een variant van “ongekend”, klik dan op Ctrl+B om aan te geven dat het veld leeg is.

Klik hier om een voorbeeld te zien: Jozef Gustaaf

Familienaam van de Overledene

Familienaam van de Overledene

De familienaam kan zowel voor als achter de voornamen geschreven zijn. Zie erop toe dat je de namen in het juiste veld invult. Indien je niet kan uitmaken of een bepaalde naam dan wel een familienaam is, dan wel een voornaam, noteer die dan in het veld van de Voornamen.

Noteer geen titels of termen zoals kind, Mej., Mevr. Of Dhr. Neem ook de punctuatie niet over; maar noteer wel accenten en trema’s die in namen voorkomen. Neem afkortingen over zoals ze geschreven staan in de akte. Noteer wat je ziet.

Indien er helemaal geen familienaam vermeld werd of als een variant van “ongekend”, klik dan op Ctrl+B om aan te geven dat het veld leeg is.

Klik hier om een voorbeeld te zien: Ceuppens

Leeftijd

Leeftijd

Indexeer enkel de volledige jaren. Rond steeds af naar beneden. Dus, indien een kind jonger dan één jaar is of doodgeboren, indexeer de leeftijd dan als 0 (nul).

Indien de leeftijd niet expliciet vermeld werd, of genoteerd werd als een variant van “ongekend”, druk dan op Tab om het veld over te slaan.

Klik hier om een voorbeeld te zien: Tab

Plaats van Geboorte

Plaats van Geboorte

Vul de naam van de plaats in zoals die werd neergeschreven in de akte.

Indien de plaats van geboorte verkeerd werd gespeld, corrigeer die dan. Indien de naam werd afgekort en je weet exact welke plaats werd bedoeld, noteer dan de volledige naam van de plaats. Maak eventueel gebruik van de lookup-lijst. Indien je niet zeker weet waar de afkorting voor staat, noteer dan gewoon wat je ziet, zonder de punctuatie.

Indien de plaats van de geboorte niet werd vermeld, of als een variant van “ongekend”, klik dan op Tab om het veld over te slaan.

Klik hier om een voorbeeld te zien: Mechelen

Geboortedag van de Overledene

Geboortedag van de Overledene

Indien de geboortedatum werd genoteerd, staat die meestal achter de naam van de overledene.

Vul enkel één of twee cijfers in voor de geboortedag.

Indien de Republikeinse kalender werd gehanteerd, doe dan de omzetting naar de Republikeinse kalender. Klik hier voor een omzettingstabel. Klik hier om een voorbeeld te zien van de wijze waarop de Republikeinse kalender gebruikt werd.

Indien de dag niet vermeld werd of genoteerd werd als een variant van het woord ‘ongekend’, druk dan op Tab om het veld over te slaan.

Klik hier om een voorbeeld te zien: 28

Geboortemaand van de Overledene

Geboortemaand van de Overledene

Indien de geboortedatum werd genoteerd, staat die meestal achter de naam van de overledene.

Noteer de eerste drie letters van de geboortemaand: Jan, Feb, Maa, enz.

Indien de Republikeinse kalender werd gehanteerd, doe dan de omzetting naar de Republikeinse kalender. Klik hier voor een omzettingstabel. Klik hier om een voorbeeld te zien van de wijze waarop de Republikeinse kalender gebruikt werd.

Indien de maand niet vermeld werd of genoteerd werd als een variant van het woord ‘ongekend’, druk dan op Tab om het veld over te slaan.

Klik hier om een voorbeeld te zien: Apr

Geboortejaar van de Overledene

Geboortejaar van de Overledene

Indien de geboortedatum werd genoteerd, staat die meestal achter de naam van de overledene.

Type een 4-cijferig getal voor het geboortejaar. Indien er geen jaar vermeld werd of enkel twee cijfers van het jaartal, dan kan je misschien elders op het beeld of bij de vorige of volgende akte het jaartal bepalen. Indien je toch niet kan bepalen wat het juiste jaartal is, type dan over wat er in de akte staat.

Indien de Republikeinse kalender werd gehanteerd, doe dan de omzetting naar de Republikeinse kalender. Klik hier voor een omzettingstabel. Klik hier om een voorbeeld te zien van de wijze waarop de Republikeinse kalender gebruikt werd.

Indien het jaar niet vermeld werd of genoteerd werd als een variant van het woord ‘ongekend’, druk dan op Tab om het veld over te slaan.

Klik hier om een voorbeeld te zien: 1840

Voornamen van de Vader van de Overledene

Voornamen van de Vader van de Overledene

De voornamen kunnen zowel voor als achter de familienaam geschreven zijn. Zie erop toe dat je de namen in het juiste veld invult. Indien je niet kan uitmaken of een bepaalde naam dan wel een voornaam is, dan wel een familienaam, noteer die dan in dit veld.

Noteer geen titels of termen zoals Vader of Dhr. Indien een naam werd afgekort, noteer die dan zoals hij geschreven werd in de akte; plaats geen puntjes achter de afkorting. Neem ook de punctuatie niet over, maar noteer wel accenten en trema’s die in namen voorkomen.

Indien geen voornaam vermeld werd of als een variant van “ongekend”, druk dan op Tab om het veld over te slaan.

Klik hier om een voorbeeld te zien

Familienaam van de Vader van de Overledene

Familienaam van de Vader van de Overledene

De familienaam kan zowel voor als achter de voornamen geschreven zijn. Zie erop toe dat je de namen in het juiste veld invult. Indien je niet kan uitmaken of een bepaalde naam dan wel een familienaam is, dan wel een voornaam, noteer die dan in het veld van de Voornamen van de Vader van de Overledene.

Noteer geen titels of termen zoals Dhr. Indien een naam werd afgekort, noteer die dan zoals hij geschreven werd in de akte; plaats geen puntjes achter de afkorting. Neem ook de punctuatie niet over, maar noteer wel accenten en trema’s die in namen voorkomen.

Indien er helemaal geen familienaam vermeld werd of als een variant van “ongekend”, druk dan op Tab om het veld over te slaan.

Klik hier om een voorbeeld te zien

Voornamen van de Moeder van de Overledene

Voornamen van de Moeder van de Overledene

De voornamen kunnen zowel voor als achter de familienaam geschreven zijn. Zie erop toe dat je de namen in het juiste veld invult. Indien je niet kan uitmaken of een bepaalde naam dan wel een voornaam is, dan wel een familienaam, noteer die dan in dit veld.

Noteer geen titels of termen zoals Mej. of Mevr.. Indien een naam werd afgekort, noteer die dan zoals hij geschreven werd in de akte; plaats geen puntjes achter de afkorting. Neem ook de punctuatie niet over, maar noteer wel accenten en trema’s die in namen voorkomen.

Indien geen voornaam vermeld werd of als een variant van “ongekend”, druk dan op Tab om het veld over te slaan.

Klik hier om een voorbeeld te zien

Familienaam van de Moeder van de Overledene

Familienaam van de Moeder van de Overledene

De familienaam kan zowel voor als achter de voornamen geschreven zijn. Zie erop toe dat je de namen in het juiste veld invult. Indien je niet kan uitmaken of een bepaalde naam dan wel een familienaam is, dan wel een voornaam, noteer die dan in het veld van de Voornamen van de Moeder van de Overledene.

Noteer geen titels of termen zoals Mej. of Mevr. Neem ook de punctuatie niet over; maar noteer wel accenten en trema’s die in namen voorkomen. Neem afkortingen over zoals ze geschreven staan in de akte. Noteer wat je ziet.

Indien er helemaal geen familienaam vermeld werd of als een variant van “ongekend”, druk dan op Tab om het veld over te slaan.

Klik hier om een voorbeeld te zien

Voornamen van de Partner van de Overledene

Voornamen van de Partner van de Overledene

De voornamen kunnen zowel voor als achter de familienaam geschreven zijn. Zie erop toe dat je de namen in het juiste veld invult. Indien je niet kan uitmaken of een bepaalde naam dan wel een voornaam is, dan wel een familienaam, noteer die dan in dit veld.

Noteer geen titels of termen zoals Dhr., Mej. of Mevr.. Indien een naam werd afgekort, noteer die dan zoals hij geschreven werd in de akte; plaats geen puntjes achter de afkorting. Neem ook de punctuatie niet over, maar noteer wel accenten en trema’s die in namen voorkomen.

Indien geen voornaam vermeld werd of als een variant van “ongekend”, klik dan op Tab om het veld over te slaan.

Klik hier om een voorbeeld te zien: Gabriella

Familienaam van de Partner van de Overledene

Familienaam van de Partner van de Overledene

De familienaam kan zowel voor als achter de voornamen geschreven zijn. Zie erop toe dat je de namen in het juiste veld invult. Indien je niet kan uitmaken of een bepaalde naam dan wel een familienaam is, dan wel een voornaam, noteer die dan in het veld van de Voornamen van de Partner van de Overledene.

Noteer geen titels of termen zoals Dhr., Mej. of Mevr. Neem ook de punctuatie niet over; maar noteer wel accenten en trema’s die in namen voorkomen. Neem afkortingen over zoals ze geschreven staan in de akte. Noteer wat je ziet.

Indien er helemaal geen familienaam vermeld werd of als een variant van “ongekend”, klik dan op Tab om het veld over te slaan.

Klik hier om een voorbeeld te zien: Vander Meeren