België, Oost Vlaanderen, Sint-Lievens-Houtem—Burgerlijke Stand, 1796–1890 [Deel 3]


Algemene Indexerings InstructiesHet downloaden van afbeeldingen

 • Om te kunnen starten met het indexeren, moet je eerst een batch met afbeeldingen downloaden. Batches bestaan uit enkele bladzijden die kunnen geïndexeerd worden in 30 tot 60 minuten.

De grootte van de letters

 • Je kan de grootte van de letters op je scherm naar eigen voorkeur op verschillende wijzen aanpassen:
  1. Om het beeld groter te maken, klik je op het In-Zoom-icoontje (cirkeltje met + in). Om het beeld kleiner te maken, klik je op het Uit-Zoom-icoontje (cirkeltje met - in).
  2. Tussen de twee circeltjes met + en - teken, klik je op de neerwaartse pijl, en kies je een zoom-percentage naar voorkeur. Wanneer je een ander zoom-percentage wenst dan aangegeven in de percentage-lijst, klik dan op het percentage-veld en type je voorkeur-percentage in, en klik dan op Enter.

Het gebruik van de markeerder-balk

 • Een markeerder is beschikbaar om je te helpen bij het volgen van informatie op het scherm.
 • Indien je beslist om de markeerder te benutten, besef dan dat deze markeerder niet verankerd is in het indexerings-scherm en zich niet automatisch verplaatst wanneer je jezelf verplaatst naar een ander deel op het scherm. Om de markeerder te zien, doe je het volgende:
  1. Je klikt op de menu-balk op Bekijken (View).
  2. Selecteer Liniaal tonen (Show Ruler).
 • De markeerder kan je verplaatsen door je muis op de markeerder te plaatsen. Er verschijnt dan een vierpuntige pijl, en vervolgens kan je de markeerder met een vaste klik op de muis naar boven of onder verplaatsen.
 • Om de dikte van de markeerder-balk te wijzigen, ga je met de muis naar de bovenste of onderste rand van de markeerder-balk, waarbij er een tweepuntige pijl verschijnt. Klik dan en houdt de linkerzijde van de muis ingedrukt. Je kan nu de balk smaller of breder maken met je muis.
 • Om de kleur van de markeerder te wijzigen doe je het volgende:
  1. Op de menubalk bovenaan het scherm, klik je op Hulpmiddelen (Tools).
  2. Klik op Opties (Options).
  3. Klik op het kadertje Tonen (Display).
  4. Rechts van het balkje Markeringskleur klik je op de neerwaartse pijl.
  5. Selecteer je voorkeur-kleur.
  6. Klik vervolgens op OK.
  7. Sluit het scherm om de data in te voeren, en heropen je batch opdat de wijziging effectief kan plaatsgrijpen.

Inverteren van het Beeld

 • Wanneer een document moeilijk te lezen valt, kan het al eens helpen om het beeld te inverteren (van zwart op witte achtergrond naar wit op zwarte achtergrond).
 • Om het beeld te inverteren, klik je op het icoontje De getoonde afbeelding inverteren. Dit icoontje is een vierkantje verdeeld in twee driehoekjes, het linkse wit en het rechtse zwart.

Een beeld in spiegelschrift

 • Soms kan het voorkomen dat een beeld in spiegelschrift wordt weergegeven. (De tekst verschijnt alsof het achterwaarts geschreven is.) Om een beeld in spiegelschrift te lezen:
  1. Klik je op de menu-balk op Bekijken (View).
  2. Klik vervolgens op Spiegelen (Mirror).

Vereiste velden

 • Voor de vereiste velden (een veld dat <Vereiste> toont in het invoerbalkje): Indien er in de akte geen informatie aanwezig is voor een vereist veld, of indien de akte iets vermeldt in de aard van ‘onbekend / niet geweten’, druk dan Ctrl+B om het veld als leeg te markeren. Type aub niet zelf het woordje ‘leeg’ in het betreffende invoerbalkje.
 • Voor een niet-vereist veld: Indien er in de akte geen informatie aanwezig is voor een niet-vereist veld, of indien de akte iets vermeldt in de aard van ‘onbekend / niet geweten’, druk dan op Tab om het veld over te slaan.

Enkele afkortingen

 • Ctrl+U: U staat voor "unreadable" (= onleesbaar).
 • Ctrl+B: B staat voor "blank" (= geen informatie voorhanden).
 • Ctrl+D: D staat voor "ditto" of "duplicate" (= dupliceren). Wanneer je op Ctrl+D drukt, herhaalt het dezelfde gegevens die je in hetzelfde veld van de vorige akte invoerde.

Basisregels bij het invoeren van gegevens

 • Noteer wat je ziet.
 • Gebruik je gezond verstand en heb vertrouwen in jezelf.

Wat doe je als er binnen een akte variaties optreden

 • Indien je variaties ziet binnen een akte, noteer dan beide versies, gescheiden met het woordje ‘of’. Volgende variaties kunnen bijvoorbeeld voorkomen: "1843 of 1848" of "Franciscus of François."

Onleesbare akten

 • Noteer alle leesbare cijfers en letters, eventueel mits een extra inspanning om te kunnen lezen wat er staat. Indien bepaalde karakters toch onleesbaar blijven:
  1. Gebruik dan een vraagteken (?) om aaan te geven dat je één bepaald karakter niet kan lezen. Voorbeelden: 18?4, Deur?e.
  2. Gebruik een asterix (*) om aan te duiden dat je verschillende karakters niet kan lezen. Voorbeelden: 1*5, Br*.
  3. Indien je geen enkel cijfer of letter van een bepaald veld kan lezen, druk dan Ctrl+U om aan te geven dat het veld onleesbaar is.
  4. Gebruik geen vraagteken, asterix of Ctrl+U (= onleesbaar) indien er helemaal geen informatie in de akte staat voor het betreffende veld. Indien er in de akte géén informatie voorhanden is, druk dan Ctrl+B om aan te geven dat het veld leeg is. Indien het gaat om een niet-vereist veld, en er in de akte geen informatie aanwezig is voor dit veld, druk dan gewoonweg op Tab om het veld over te slaan. Maar indexeer alle andere informatie die voorkomt in de akte.

Kwaliteitscontrole

 • Wanneer je een batch hebt afgewerkt, zal het systeem automatisch een kwaliteitscontrole doorvoeren.
 • Tijdens dit proces zal het systeem alle vereiste velden controleren die niet werden ingevuld of die gegevens bevatten die niet voorkomen in de ‘authority’-lijsten (velden met een kronkelende rode lijn of met een gekleurde achtergrond). Deze kronkelende lijn of gekleurde achtergrond geven niet aan dat je iets fouts hebt ingevoerd; het geeft je enkel de gelegenheid om je gegevens nog eens te controleren op juistheid. Je opdracht is om deze velden te controleren en om na te kijken of je correcte informatie hebt ingevoerd.
  1. Controleer de gemarkeerde velden. Wanneer je zeker bent dat de door jou ingevoerde informatie correct is, klik dan op Accepteren.
  2. Indien je ziet dat je oorspronkelijk een foutje maakte, voer dan de juiste gegevens in, en klik op Wijzigen.