Republika e Shqipërisë—Regjistrimi i Përgjithshëm i Vitit 1930


Type 1


Kjo është një mostër e Censusit 1930 Shqipërisë

This is a sample of the Albania 1930 Census.