Sverige, Uppsala - Kyrkoböcker, till 1860 [Del 2]


Projektets hemsidaClick here for English.

Exempel på bild (Detta är inte en fullständig lista.)

              Födelse och dop

                 1. Födelse och dop 01
                 2. Födelse och dop 02

              Lysning och vigsel
 
                 1. Lysning och vigsel 01
                 2. Lysning och vigsel 02
                              
              Död och begravning

                 1. Död och begravning 01
                 2. Död och begravning 02
                 3. Död och begravning 03
 

Svårighetsgrad: Medelsvår

 • Detta projekt kan rekommenderas för frivilliga som känner till indexeringsprocessen och är vana med att använda indexeringsprogrammets olika funktioner.

Utmärkande för detta projekt

 • Delvis äldre material, ibland svårlästa
 • En bild per batch
 • Upp till 50 poster per bild
 • Flera olika format på dokumenten
 • Upp till 19 fält att indexera för varje post
 • Funktionen highlights används inte

Beskrivning av materialet

 • Kyrkoböckerna för Uppsala län är handskrivna och kan ibland vara svårlästa.
 • Projektet har tre huvudtyper av dokument: Födelse och dop, Lysning och vigsel samt Död och begravning.
 • Det krävs noggrann granskning av materialet för att bestämma typ av dokument eftersom det finns ett stort antal varianter på utformning. Det finns t ex format som tabeller eller paragrafer. Kolumner saknar ibland rubriker i tabellhuvudet som beskriver innehållet.
 • Ordningen på uppgifterna som ska indexeras varierar ifrån dokument till dokument.


Ytterligare information

Begränsningar i tillgång

 • Det kompletta registret för detta projekt kommer att vara fritt tillgängligt för allmänheten när samlingen är publicerad. Bilderna kommer att finnas på Riksarkivet/SVAR's hemsida. Behöriga användare kommer att ha fri tillgång till bilderna via FamilySearch Record Search hemsida. Övriga användare måste teckna abonnemang för att få tillgång till bilderna. Behöriga användare är aktiva indexerare, medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga och forskarbesökare vid något av kyrkans 4600 family history centers.

Registrera dig som frivillig för FamilySearch Indexing:

 • Om du inte redan har gjort det, registrera dig som frivillig indexerare för att hjälpa till med detta projekt. För att registera dig,klicka här.
 • För att hjälpa till med detta projekt, logga in i indexeringsprogrammet, klicka på knappen Download From... (ladda ned från), och välj därefter projektets namn från listan.